Rouwverwerking rond perinatale sterfte: een veelvormig en natuurlijk proces

Klinische praktijk
C.R. Geerinck-Vercammen
M.J.M. Duijvestijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1231-4
Abstract

Samenvatting

- Verwerken van het verdriet rond perinatale sterfte is een natuurlijk proces dat door elk individu op een eigen en unieke manier wordt ingevuld.

- Ouders beleven de maanden volgend op de dood van hun kind met wisselende stemmingen.

- Steun en begrip, zowel vanuit het sociaal netwerk van de ouders als van professionele hulpverleners, heeft een positieve invloed op het rouwproces.

- Ouders hebben baat bij individueel gerichte counseling en hulp bij het maken van eigen keuzen rond het afscheid nemen en de wijze waarop zij in de nabije toekomst met hun verdriet kunnen omgaan, als ouderpaar, binnen hun gezin en met mensen uit hun omgeving.

- Het verdient aanbeveling om de aandacht voor de ouders en hun levenloze kind en alle zorghandelingen zoveel mogelijke dezelfde te laten zijn als bij de geboorte van een levend kind.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde, Neonatologie en Maatschappelijk Werk, J7Q 136, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.C.R.Geerinck-Vercammen en mw.M.J.M.Duijvestijn, maatschappelijk werkers.

Contact mw.dr.C.R.Geerinck-Vercammen (c.r.geerinck-vercammen@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties