Verhoogd cardiovasculair risico bij HIV-patiënten

Klinische praktijk
Thomas K.A. Wierema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A788
Abstract

Samenvatting

  • Door effectieve antiretrovirale therapieën overlijden patiënten met hiv tegenwoordig vaker door oorzaken die niet aan hiv gerelateerd zijn, zoals hart- en vaatziekten.

  • Hiv-patiënten hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten, zowel door de hiv-infectie als door de behandeling daarvan.

  • Het hiv-virus is atherogeen en ‘highly active antiretroviral therapy’ (HAART) leidt tot dyslipidemie en insulineresistentie.

  • Voor de behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij hiv-patiënten zouden vergelijkbare behandeldoelen moeten gelden als voor patiënten zonder hiv; in de huidige richtlijnen staan echter minder strenge streefwaarden voor lipiden bij hiv-patiënten.

  • Bij de behandeling van cardiovasculaire risicofactoren dient men rekening te houden met interacties tussen sommige statines en antiretrovirale middelen.

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum +, afd Algemene Interne Geneeskunde, Maastricht.

Dr. T.K.A. Wierema, internist-vasculair geneeskundige.

Contact dr. T.K.A. Wierema (t.wierema@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 november 2009

Ook interessant

Reacties