De oudere hiv-patiënt in Nederland

Klinische praktijk
Eveline Verheij
Rosan A. van Zoest
Marc van der Valk
Ferdinand W. Wit
Peter Reiss
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2886
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Dankzij effectieve antiretrovirale combinatietherapie en door een relatieve toename van het aantal nieuwe hiv-diagnoses op oudere leeftijd, wordt de Nederlandse hiv-positieve populatie steeds ouder.

Dit gaat gepaard met meer niet-hiv-gerelateerde aandoeningen, waarvan de prevalentie hoger is dan bij mensen zonder hiv-infectie.

Naarmate patiënten met een hiv-infectie ouder worden, zullen zij steeds meer te maken krijgen met multimorbiditeit, polyfarmacie en complexe zorg door meerdere zorgverleners.

Het is daarom van belang dat iedere zorgverlener actuele kennis heeft van hiv-infecties en van de complexe zorgsituaties die in de nabije toekomst steeds vaker kunnen ontstaan rond oudere hiv-positieve patiënten.

Auteursinformatie

AMC-UvA, afd. Global Health, Amsterdam, Amsterdam Public Health research institute, en Amsterdam Institute for Global Health and Development: drs. E. Verheij en drs. R.A. van Zoest, artsen-onderzoekers; dr. F.W. Wit, arts-epidemioloog; prof.dr. P. Reiss, internist-infectioloog. AMC-UvA, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafdeling Infectieziekten, en Amsterdam Infection and Immunity Institute: dr. M. van der Valk, internist-infectioloog.

Contact E. Verheij (e.verheij@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: het instituut waar P. Reiss werkzaam is, ontvangt onvoorwaardelijke subsidies van Gilead Sciences, ViiV Healthcare, Janssen Pharmaceutica, Bristol-Myers Squibb en Merck & Co. Mogelijk andere belangen zijn gemeld. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De eerste twee auteurs droegen in gelijke mate bij aan de totstandkoming van dit manuscript. Prof.dr. Jan van Bergen gaf kritisch commentaar op het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Eveline Verheij ICMJE-formulier
Rosan A. van Zoest ICMJE-formulier
Marc van der Valk ICMJE-formulier
Ferdinand W. Wit ICMJE-formulier
Peter Reiss ICMJE-formulier
Hiv-patiënten zien steeds meer dokters

Ook interessant

Reacties

Marianne
le Comte

Dit interessante artikel bevat een casus met de interactie simvastatine+ cobicistat. Op p.14 wordt vermeld dat men interacties kan vinden op www.hiv-druginteractions.org. Dat klopt, maar actuele medicatiebewaking is ook beschikbaar via geautomatiseerde systemen voor elektronisch voorschrijven en apotheekinformatiesystemen. De betreffende interactie simvastatine+ cobicistat is opgenomen in het interactiebestand van de G-Standaard en wordt gesignaleerd bij voorschrijven/afleveren van deze middelen. De combinatie wordt ontraden.

Marianne le Comte, apotheker
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum