20 jaar hiv-combinatietherapie in Nederland

Vooruitgang met nieuwe uitdagingen
Zorg
25-04-2017
Kees Brinkman, T.S. (Sonia) Boender, Marc van der Valk, Ard van Sighem, Peter Reiss en Frank P. Kroon

Met de introductie van antiretrovirale combinatietherapie (cART) 20 jaar geleden is een hiv-infectie in Nederland veranderd van een dodelijke ziekte in een chronische aandoening met een vrijwel genormaliseerde levensverwachting. De gemiddelde leeftijd van hiv-positieve patiënten neemt toe, waarbij ook de prevalentie van niet aan hiv gerelateerde comorbiditeit bij deze patiënten toeneemt. Het aantal nieuwe hiv-diagnoses lijkt af te nemen, wat mede toe te schrijven is aan frequenter testen, vroeger diagnosticeren, eerder starten met cART, een hoge mate van virale onderdrukking en daarmee vermindering van de kans op transmissie. Om de epidemie verder in te dammen is het van belang dat mensen met hiv die nog niet gediagnosticeerd zijn, zo snel mogelijk worden geïdentificeerd. Alle artsen in Nederland kunnen eraan bijdragen dit doel te bereiken.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing