Nieuwe preventiestrategie met tenofovir/emtricitabine

Pre-expositieprofylaxe van seksuele hiv-transmissie

Klinische praktijk
Jenneke Boot
Babette O. Rump
Charles A.B. Boucher
Eline L.M. Op de Coul
Michiel A. van Agtmael
David A.M.C. van de Vijver
David M. Burger
Ewout B. Fanoy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6063
Abstract

Samenvatting

  • Nederland telt bijna 20.000 geregistreerde hiv-patiënten.

  • De huidige hiv-preventie is gebaseerd op de promotie van condoomgebruik en een actief testbeleid, maar deze strategie leidt niet bij alle doelgroepen tot het terugdringen van de hiv-epidemie.

  • In juli 2012 werd tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC) goedgekeurd voor langdurig gebruik door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) als pre-expositieprofylaxe (PrEP) bij groepen met frequente onveilige risicocontacten.

  • Bij een dagelijkse inname en goede therapietrouw kan TDF/FTC effectief zijn als PrEP en worden weinig bijwerkingen gerapporteerd.

  • Nadelen van het gebruik van TDF/FTC als PrEP zijn het potentiële risico op ontwikkeling van virale resistentie en op verminderd condoomgebruik, de relatief hoge kosten en de benodigde intensieve counseling.

  • In uitzonderlijke situaties kan langdurig gebruik van PrEP van toegevoegde waarde zijn op het huidige hiv-preventiebeleid in Nederland.

  • Naar de praktische haalbaarheid en beschermende effectiviteit van het ad-hocgebruik van PrEP voorafgaand aan een risicocontact moet verder onderzoek gedaan worden.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, faculteit Geneeskunde, Utrecht.

J. Boot, BSc, coassistent.

GGD Midden-Nederland, afd. Infectieziektebestrijding, Zeist.

Drs. B.O. Rump, arts infectieziektebestrijding; drs. E.B. Fanoy, arts maatschappij en gezondheid (tevens: RIVM, Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, Bilthoven).

Erasmus MC, afd. Klinische virologie, Rotterdam.

Prof.dr. C.A.B. Boucher, arts-microbioloog/viroloog; dr. D.A.M.C. van de Vijver, epidemioloog.

RIVM, Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, Bilthoven.

Dr.ir. E.L.M. Op de Coul, epidemioloog.

VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. M.A. van Agtmael, internist-infectioloog.

UMC St Radboud, afd. Apotheek, Nijmegen.

Prof.dr. D.M. Burger, klinisch farmacoloog.

Contact drs. E.B. Fanoy (efanoy@ggdmn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6063; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 17 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jenneke Boot ICMJE-formulier
Babette O. Rump ICMJE-formulier
Charles A.B. Boucher ICMJE-formulier
Eline L.M. Op de Coul ICMJE-formulier
Michiel A. van Agtmael ICMJE-formulier
David A.M.C. van de Vijver ICMJE-formulier
David M. Burger ICMJE-formulier
Ewout B. Fanoy ICMJE-formulier
Pre-expositieprofylaxe van hiv-infectie? Nee, tenzij

Ook interessant

Reacties