Hiv-patiënten zien steeds meer dokters

Opinie
Karlijn Groen
Suzanne E. Geerlings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3166
Abstract

Doelstellingen met betrekking tot de epidemie van hiv zijn het op tijd diagnosticeren en behandelen van de infectie en het voorkomen van transmissie van het virus. Dit moet ertoe leiden dat de prognose van patiënten verbetert en de epidemie een halt toe wordt geroepen.

Voor het jaar 2020 zijn deze doelstellingen door de Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) geformuleerd als de 90-90-90-doelen: 90% van de hiv-positieve patiënten moet gediagnosticeerd zijn, van wie 90% onder behandeling met antiretrovirale combinatietherapie (cART) is, van wie 90% virale suppressie bereikt heeft.1 In Nederland zijn grote stappen gezet en zijn deze doelstellingen bijna gehaald.2 Dit betekent echter niet het einde van de opsporing van hiv-positieve patiënten.

In dit tijdschrift wijzen Verheij en collega’s bovendien op een belangrijk aspect voor de komende jaren: de populatie van hiv-positieve patiënten veroudert.3 Een toenemend deel van de hiv-diagnoses wordt gesteld bij mensen van 50 jaar of ouder, en tegelijkertijd is de levensverwachting van hiv-positieve patiënten bijna genormaliseerd dankzij de introductie van cART bij tijdige en succesvolle behandeling.2 In 2030 zal naar schatting bijna driekwart van de hiv-positieve patiënten 50 jaar of ouder zijn en zal de overgrote…

Auteursinformatie

Amsterdam Institute for Global Health and Development: K. Groen, MSc, junior onderzoeker. Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafdeling Infectieziekten: prof.dr. S.E. Geerlings, internist-infectioloog.

Contact S.E. Geerlings (s.e.geerlings@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Karlijn Groen ICMJE-formulier
Suzanne E. Geerlings ICMJE-formulier
De oudere hiv-patiënt

Ook interessant

Reacties