Risicofactoren en gemiste kansen

Late diagnose van hiv-patiënten in Rotterdam

Onderzoek
Marjolijn Schouten
A.J. (Rianne) van Velde
Ingrid J.M. Snijdewind
Annelies Verbon
Bart J.A. Rijnders
Marchina E. van der Ende
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5731
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat het percentage patiënten is bij wie de diagnose ‘hiv-infectie’ laat wordt gesteld, welke factoren gerelateerd zijn aan een verhoogd risico op een late hiv-diagnose en of er kansen zijn om de diagnose eerder te kunnen stellen.

Opzet

Retrospectieve analyse.

Methode

We includeerden alle hiv-positieve patiënten die werden behandeld in het Erasmus MC Rotterdam in de periode januari 1996-maart 2012. We verdeelden deze patiënten in 2 groepen: patiënten met een tijdige diagnose en patiënten met een late diagnose (aantal CD4+-T-cellen: 3). We namen een gestructureerd interview af bij patiënten die waren gediagnosticeerd in de periode januari 2009-maart 2012. Om mogelijke risicofactoren voor een late diagnose vast te stellen gebruikten we uni- en multivariate analysen.

Resultaten

Bij 59% van de 2256 patiënten werd de diagnose ‘hiv-infectie’ laat gesteld. Onafhankelijke patiëntkenmerken die hiermee waren geassocieerd, waren heteroseksuele transmissie (oddsratio (OR): 1,87; 95%-BI: 1,44-2,43; p 50 jaar (OR: 1,73; 95%-BI: 1,28-2,34; p

Conclusie

In de afgelopen 15 jaar presenteerde 59% van de hiv-positieve patiënten in Rotterdam zich laat. Dit waren vooral patiënten ouder dan 50 jaar en immigranten afkomstig van hiv-endemische gebieden. Het is belangrijk een late diagnose te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot een minder goede respons op antiretrovirale combinatietherapie en een hogere mortaliteit.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde-Infectieziekten, Rotterdam.

Drs. M. Schouten, medisch student (thans: anios interne geneeskunde, IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel); drs. A.J. van Velde, medisch student (thans: anios gynaecologie, Groene Hart Ziekenhuis Gouda); drs. I.J.M. Snijdewind, arts-onderzoeker; prof.dr. A. Verbon en dr. B.J.A. Rijnders, internisten-infectiologen; dr. M.E. van der Ende, internist.

Contact dr. M.E. van der Ende (m.vanderende@erasmusmc.nl)

Verantwoording

De eerste en tweede auteur hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5731; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 14 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolijn Schouten ICMJE-formulier
A.J. (Rianne) van Velde ICMJE-formulier
Ingrid J.M. Snijdewind ICMJE-formulier
Annelies Verbon ICMJE-formulier
Bart J.A. Rijnders ICMJE-formulier
Marchina E. van der Ende ICMJE-formulier
Sneller overgaan tot hiv-test

Ook interessant

Reacties