Vergelijking van twee schalen voor het meten van letselernst bij ernstig gewonde patiënten

Onderzoek
H.A. Werkman
E.M. ten Vergert
J. Kingma
H.J. ten Duis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1162-6
Abstract

Samenvatting

In dit onderzoek werden bij ernstig gewonde patiënten de ‘abbreviated injury scale’ (AIS) en de ‘hospital trauma index’ (HTI) vergeleken. Het effect van deze schalen bij de toepassing van ‘injury severity scores’ (ISS) werd onderzocht. Daarnaast werd beoordeeld in welke mate de AISISS en de HTIISS overlijdenskansen voorspellen. Er werden 932 ernstig gewonde patiënten (HTIISS-score ≥ 18) onderzocht, die van 1985 tot 1990 waren opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Naast numerieke en inhoudelijke vergelijkingen tussen beide ernstschalen werd met behulp van logistische regressie onderzocht in welke mate de AISISS en de HTIISS bruikbare voorspellende variabelen zijn voor de overlijdenskans van patiënten.

De gemiddelde HTIISS-score was 10 punten hoger dan de gemiddelde AISISS-score. De HTIISS bleek in de logistische regressie een betere voorspeller voor overlijdenskans te zijn dan de AISISS. Door combinaties van specifieke onderdelen van de letselschalen te hanteren, kon de voorspellende waarde worden vergroot. ISS-scores waren niet zonder meer vergelijkbaar. Het verdient aanbeveling om in toekomstig onderzoek de meetmethode te vermelden op basis waarvan de ISS-score is berekend.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Heelkunde, sectie Traumatologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

H.A.Werkman; dr.H.J.ten Duis, chirurg; dr.E.M.ten Vergert, klinisch methodoloog; dr.J.Kingma, statisticusmethodoloog.

Contact dr.H.J.ten Duis

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties