Zicht op de ongevalspopulatie en de traumazorg

Regionale traumaregistratie

Onderzoek
Leontien M. Sturms
J.P.M. (Pien) Hoogeveen
Peter E. Schenck
Peter A. van Luijt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B296
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre de regionale traumaregistratie inzicht kan verschaffen in de kenmerken van opgenomen ongevalspatiënten, de verdeling van deze patiënten over ziekenhuizen en de kwaliteit van de traumazorg.

Opzet

Descriptief.

Methode

Uit de regionale traumaregistratie van het Traumacentrum West-Nederland (TCWN) over de jaren 2004-2006 onderzochten wij gegevens van 15.152 ongevalspatiënten. Wij vergeleken de kenmerken van deze patiënten, opgevangen in het TCWN en in 9 regioziekenhuizen. Van patiënten die door ambulances vervoerd waren, onderzochten wij de verdeling over het TCWN en de regioziekenhuizen, in relatie tot de aard en de ernst van hun letsel. Om het effect van de zorg te meten werd de geobserveerde overleving vergeleken met een verwachte overleving, berekend op basis van overlevingskansmodellen uit Engeland en Wales (Verenigd Koninkrijk; VK) en de VS.

Resultaten

In de regioziekenhuizen werd 62% van de patiënten behandeld. De patiënten in het TCWN waren ernstiger gewond. Van de polytraumapatiënten en van de patiënten met ernstig schedel-hersenletsel die per ambulance werden vervoerd ging 78% naar het TCWN. Het aantal patiënten dat het letsel overleefde, kwam overeen met de verwachting op grond van de referentiewaarden uit de VS. De overleving was beter dan de verwachte overleving op grond van de VK-standaarden.

Conclusie

De regionale traumaregistratie is een waardevol middel om zicht te krijgen op de ongevalspopulatie en de traumazorg. In de traumaregio van het TCWN was de opvang van zwaargewonde patiënten geconcentreerd in het traumacentrum. De gegevens lijken erop te wijzen dat de kwaliteit van de traumazorg in deze regio die van de VS en het VK evenaart.

Auteursinformatie

Traumacentrum West-Nederland, Leiden.

Dr. Leontien M. Sturms, onderzoeker; drs. P.E. Schenck, psycholoog.

Traumacentrum Noord-West Nederland, Amsterdam.

Mr. J.P.M. Hoogeveen, manager.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Contactpersoon: dr. L.M. Sturms (l.m.sturms@umcutrecht .nl).

Contact Drs. P.A. van Luijt, chirurg-traumatoloog

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 februari 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties