Een veelbelovend, maar moeizaam proces

Traumaregistratie

Opinie
J. Carel Goslings
Dirk J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B196
Abstract

Samenvatting

In 1999 wees de Nederlandse overheid 10 traumacentra aan. Samen met de ziekenhuizen in een traumaregio zijn deze verplicht om conform de ‘Major trauma outcome study’-dataset gegevens vast te leggen van alle ongevalspatiënten die bij de Spoedeisende Hulp worden opgenomen. De invoering van de Landelijke Trauma Registratie was een complex en tijdrovend proces. Deze registratie verschaft belangrijke informatie over de triage vóór opname in het ziekenhuis en de uitkomsten van traumazorg. Vergelijking van data met die uit andere ziekenhuizen of uit het buitenland is problematisch door verschillen in de kwaliteit, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de data.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr. J.C. Goslings en prof.dr. D.J. Gouma, chirurgen.

Contact prof.dr. J.C. Goslings (j.c.goslings@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 december 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties