Ambulancezorg en inzet van mobiel medisch team

Prehospitale triage bij traumapatiënten

Klinische praktijk
Mark van Heijl
Dennis den Hartog
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1579
Abstract

Samenvatting

  • Het systeem van prehospitale triage met regionale ambulancevoorzieningen en overkoepelende beschikbaarheid van mobiele medische teams, de levelindeling van traumacentra en de hospitale zorg voor traumapatiënten zijn goed georganiseerd in Nederland.
  • De kwaliteit van de prehospitale triage in Nederland is op dit moment echter onvoldoende, met een gemiddelde ondertriage van ruim 30%. Er is dus nog veel te verbeteren op het gebied van de kwaliteit van prehospitale triage.
  • Onderzoek op dit gebied neemt een vlucht, mede door de komst van een nieuwe kwaliteitsindicator van Zorginstituut Nederland die stelt dat minimaal 90% van de multitraumapatiënten primair naar een level 1-traumacentrum gebracht moet worden.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Traumachirurgie, Utrecht en AMC, afd. Traumachirurgie, Amsterdam.

Dr. M. van Heijl, traumachirurg.

Erasmus MC, afd. Traumachirurgie, Rotterdam.

Dr. D. den Hartog, traumachirurg.

Contact dr. M. van Heijl (m.vanheijl@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Mark van Heijl ICMJE-formulier
Dennis den Hartog ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Jan
Nooij

@redactie: kunt u nog eens goed nagaan of dit artikel geschikt is voor publicatie?

- "533 meer levens per van multitraumapatienten per 100 inzetten van het MMT gered" ?

- wat is de relatie tussen de titel van dit artikel, de stelling dat er 30% wordt ondergetrieerd en het MMT?

- wordt de stelling dat het hebben van een MMT systeem in Nederland toegvoegde waarde zal hebben op overleving en morbiditeit van traumapatienten, onderbouwd in de geciteerde artikelen die jaren geleden werden gepubliceerd in volstrekt andere prehospitale zorgsystemen dan de Nederlandse?

Jan Nooij, medisch manager Ambulancezorg