Achtergronden en gevolgen van het missen van letsels in de ambulancezorg bij ernstig gewonde ongevalspatiënten die vervoerd werden naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 1999-2000

Onderzoek
R.A. Lichtveld
A.T.E. Spijkers
I.F. Panhuizen
H.R. Holtslag
Chr. van der Werken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2197-202
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van achtergronden en gevolgen van het missen van letsels in de ambulancezorg.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Data werden verzameld van 507 traumapatiënten met multipele verwondingen en een ‘Hospital trauma index-injury severity score’ ≥ 16 die door ambulancediensten naar de afdeling Spoedeisende Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werden gebracht gedurende de periode 1999-2000.

Resultaten

Het percentage gemiste letsels varieerde van 9-55. Elk jaar dat de patiënt ouder was, was het risico op het missen van thoraxletsel 2 hoger. De kans op het missen van hoofdletsel was 84 lager bij een ‘Triage revised trauma score’ (T-RTS) < 11. Het missen van een diagnose hing alleen samen met de duur van de intensivecareopname bij patiënten met letsel van de onderste extremiteiten. Verschil in kwaliteit van leven was er alleen bij patiënten bij wie een letsel van rib, schouder of clavicula gemist was. Per jaar toename in leeftijd was er 2 meer kans op sterfte binnen 1,5 jaar. Een T-RTS < 11 gaf een 5,6 maal zo hoge kans op sterfte. Er was geen hogere kans op sterfte bij gemiste letsels.

Conclusie

Het vaak missen van letsels in de prehospitale zorg leidde niet tot een slechtere overleving of mindere kwaliteit van leven. De sterftekans hing vooral samen met een hogere leeftijd en een slechtere algehele toestand ter plaatse van het ongeval. Deze bevindingen geven geen aanleiding om het huidige beleid voor de eerste opvang en het vervoer van traumapatiënten aan te passen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2197-202

Auteursinformatie

Stichting Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, Postbus 574, 3720 AN Bilthoven.

Hr.R.A.Lichtveld, sociaal geneeskundige en forensisch geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

Afd. Heelkunde: mw.A.T.E.Spijkers, coassistent; hr.prof.dr.Chr.van der Werken, chirurg.

Afd. Anesthesiologie: hr.I.F.Panhuizen, assistent-geneeskundige.

Afd. Revalidatie: hr.H.R.Holtslag, revalidatiearts.

Contact hr.R.A.Lichtveld (r.lichtveld@ravu.nl)

Ook interessant

Reacties