De betrouwbaarheid van de registratie van polytrauma-patiënten

Onderzoek
G.H.H. Mannaerts
J.H. Sawor
T. Menovsky
L. Springer
P. Patka
H.J.Th.M. Haarman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2290-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Beoordeling van de betrouwbaarheid van de diagnosecodering door de dienst Medische Codering (DMC), voor registratie van polytrauma-patiënten en beschrijving van epidemiologie en sterfte van de hierbij onderzochte polytrauma-patiëntengroep.

Opzet

Retrospectief en descriptief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam.

Methode

Uit de gegevens van 207 ernstig gewonde patiënten, in het jaar 1992 binnengebracht op de afdeling Eerste Hulp, werd de ‘Injury severity score’ (ISS) berekend. Van de patiënten met een ISS ≥ 18 werden vervolgens de oorzaak en de gevolgen van het letsel bestudeerd. De door de DMC afgegeven diagnose-codes (‘International classification of diseases-9 clinical modification’), waaruit de ‘Abbreviated injury score’ (AIS) en de ISS kunnen worden berekend, werden geverifieerd.

Resultaten

Van de 207 ernstig verwonde patiënten werden 24 na stabilisatie wegens plaatsgebrek naar elders overgeplaatst. Van de resterende patiënten hadden 124 een ISS ≥ 18. Er overleden 44 polytrauma-patiënten gedurende hun verblijf in het ziekenhuis. Van hen overleden 21 (48) gedurende de eerste 2 h; 28 patiënten (64) overleden binnen 24 h. De belangrijkste doodsoorzaak was neurologisch letsel (5,9), gevolgd door verbloeding (30). Verkeer (61) en val of sprong van hoogte (27) waren tezamen in 88 van de gevallen de oorzaak van het trauma. De gemiddelde ISS was 29, met een maximum van 66. Van de patiënten had 80 een hoofd-halsletsel.

De codering van hersenletsel door de DMC leverde het grootste aantal verschillen op. Aangezien door dit letsel vaak hoge AIS-waarden worden gescoord, leiden kleine verschillen in de AIS-waarden door de exponentiële omzetting al tot onacceptabele verschillen in ISS-waarden.

Conclusie

Polytrauma-patiënten behoeven vanwege de grote sterfte in de eerste 24-uur snelle en adequate hulp. De diagnose-codering van de DMC is niet voldoende betrouwbaar voor registratie van polytrauma-patiënten.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. HeelkundeTraumatologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

G.H.H.Mannaerts; J.H.Sawor en T.Menovsky, artsen-onderzoekers; dr.L.Springer, dr.P.Patka en prof.dr.H.J.Th.M.Haarman, chirurgen.

Contact dr.P.Patka

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties