Klinimetrie in de traumatologie

Klinische praktijk
R.J.A. Goris
J.M.Th. Draaisma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:525-7

Het schatten van de ernst van letsel werd reeds door de Egyptenaren toegepast.1 Hierin worden duidelijke adviezen gegeven voor het behandelen van – resp. het abstineren bij – bepaalde letsels, afhankelijk van de ernst en de mogelijkheden van die tijd. In de hedendaagse traumatologie wordt klinimetrie in toenemende mate toegepast voor:

– het meten van de (verstoring van) vitale functies (bijv. de ‘traumascore’, de ‘Glasgow coma scale’);

– het meten van de ernst van letsel (bijv. de ‘hospital trauma index’, de ‘abbreviated injury scale’, de Gauchoix-indeling voor gecompliceerde fracturen);

– indiceren van bepaalde vormen van behandeling (bijv. de ‘adult respiratory distress syndrome’-preventieschaal voor preventieve beademing);

– het schatten van de kans op een fatale afloop (bijv. de ‘injury severity score’, de Bull en Squire-tabel bij brandwonden);

– het meten van het uiteindelijke functionele resultaat (bijv. de ‘Glasgow outcome scale’, de ‘activities of daily living’-schaal).

Enkele van deze methoden worden…

Auteursinformatie

Sint-Radboudziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Algemene Chirurgie: prof.dr.R.J.A.Goris, chirurg.

Afd. Kindergeneeskunde: dr.J.M.Th.Draaisma.

Contact prof.dr.R.J.A.Goris

Ook interessant

Reacties