Hoe vaak wordt allergie bewezen?

Verdenking op allergie voor een lokaal anestheticum

Onderzoek
Ron A. Tupker
Marloes Fransen
Esther J. van Zuuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7556
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe vaak allergie voor lokale anesthetica bewezen kon worden bij patiënten die verwezen waren met een verdenking hierop.

Opzet

Retrospectieve multicentrische patiëntenserie.

Methode

Van 2 ziekenhuizen werden alle patiënten geselecteerd die in de periode 2004-2013 waren gezien wegens een mogelijke allergie voor lokale anesthetica. Hun dossiers werden geanalyseerd op het vermoedelijke type allergische reactie en op de allergietesten die waren uitgevoerd. Onderscheid werd gemaakt tussen huidpriktesten, intradermale testen, subcutane provocatietesten en epicutane testen (plakproeven).

Resultaten

Er werden 53 patiënten geïncludeerd. Het vaakst waren klachten gemeld van duizeligheid (n = 14) en collaps (n = 12). Bij 25 patiënten waren zichtbare verschijnselen waargenomen in de vorm van urticaria, oedeem of roodheid, en bij 2 patiënten een tensiedaling. Met provocatietesten kon bij 4 patiënten een IgE-gemedieerde reactie aangetoond worden. Huidpriktesten en intradermale testen bleken een allergie niet te kunnen bevestigen. Bij 1 patiënt werd met epicutane testen een allergie van het vertraagde type vastgesteld.

Conclusie

IgE-gemedieerde allergische reacties en reacties van het vertraagde type op lokale anesthetica komen weinig voor. IgE-gemedieerde reacties kunnen worden aangetoond door provocatietesten. Voor het aantonen van een allergie van het vertraagde type worden plakproeven gebruikt.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Nieuwegein.

Dr. R.A. Tupker, dermatoloog; drs. M. Fransen, anios dermatologie (thans: aios dermatologie, MUMC, Maastricht).

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Huidziekten, Leiden.

Drs. E.J. van Zuuren, dermatoloog.

Contact dr. R.A. Tupker (r.tupker@planet.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ron A. Tupker ICMJE-formulier
Marloes Fransen ICMJE-formulier
Esther J. van Zuuren ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties