Diagnostiek van betalactamantibiotica-allergie
Open

Klinische les
20-06-2014
Anniek P. Ferket, Sanne Mertens en Roy Gerth van Wijk

Dames en Heren,

Ongeveer 5-10% van alle patiënten meldt een betalactamantibiotica-allergie. Uit de literatuur blijkt echter dat 90% van deze patiënten geen IgE-gemedieerde allergie heeft.1 Anafylaxie, de meest gevreesde contra-indicatie voor betalactamantibiotica, is slechts beschreven bij 0,01-0,05% van de algemene populatie.1 Gezien de potentieel ernstige complicaties hiervan is het echter van groot belang deze vorm van allergie niet te missen. In deze klinische les bespreken wij de diagnostiek van type I-penicillineallergie en geven wij adviezen voor een betere herkenning en registratie.

Een acuut optredende IgE-gemedieerde anafylaxie kenmerkt zich door symptomen als hypotensie, kortademigheid, angio-oedeem en urticaria. Patiënten kunnen echter ook een type IV-reactie hebben op antibiotica, die zich meestal uit in maculopapuleus exantheem dat na 24 uur optreedt. In zeldzame gevallen leiden type IV-reacties tot ziektebeelden als het Stevens-Johnson-syndroom (SJS), geneesmiddelexantheem met eosinofilie en systemische symptomen (‘drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms’, DRESS), toxische epidermale necrolyse (TEN) of acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP). ...