Een drempel voor optimale antimicrobiële therapie?

Kruisallergie van penicillines met cefalosporines

Klinische praktijk
Merel M.C. Lambregts
Bart J.C Hendriks
Martijn Sijbom
Kim Sigaloff
Chris Nieuwhof
Mark G.J. de Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4253
Abstract

Casus

Een 78-jarige man is opgenomen voor een electieve heupimplantatie. Vanwege deze ingreep is er een indicatie voor perioperatieve profylaxe met cefazoline 2 g intraveneus. Net voor patiënt de cefazoline zou krijgen, valt op dat in zijn status een penicilline-allergie staat genoteerd. Het blijkt te gaan om een huidreactie op amoxicilline, 12 jaar eerder. Overige gegevens ontbreken en de patiënt is al onder narcose. De behandelende artsen vragen zich af of de kans op een anafylactische reactie door een kruisallergie niet te groot is als patiënt een cefalosporine krijgt toegediend.

Is het nodig om bij patiënten die een penicilline-allergie melden af te wijken van het advies voor behandeling of profylaxe met een cefalosporine?

Beschouwing

Bij 10 tot 20% van de ziekenhuispatiënten staat een vorm van antibiotica-allergie geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier. Een allergieregistratie voor een antibioticum uit de penicillinegroep (amoxicilline, flucloxacilline, feniticilline, benzylpenicilline en piperacilline) komt daarbij het meeste voor…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. Afd. Infectieziekten: drs. M.M.C. Lambregts en dr. M.G.J. de Boer, internisten-infectiologen. Afd. Klinische Farmacie en Toxicologie: B.J.C Hendriks, MSc, ziekenhuisapotheker. Afd. Public Health en Eerstelijns Geneeskunde: drs. M. Sijbom, huisarts. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. K. Sigaloff, internist-infectioloog. Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht: dr. C. Nieuwhof, internist-allergoloog/immunoloog.

Contact M.G.J. de Boer (M.G.J.de_Boer@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Merel M.C. Lambregts ICMJE-formulier
Bart J.C Hendriks ICMJE-formulier
Martijn Sijbom ICMJE-formulier
Kim Sigaloff ICMJE-formulier
Chris Nieuwhof ICMJE-formulier
Mark G.J. de Boer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties