Juiste en onjuiste registratie van medicatie-allergieën

Een aantal losse toetsen uit een toetsenbord.
Jarne M. van Hattem
Alf Zwilling
Ingrid Terreehorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7050
Abstract

Samenvatting

Geneesmiddelenreacties komen vaak voor en hebben grote impact op het voorschrijfgedrag in Nederland. Een adequate allergieregistratie is essentieel, enerzijds om ervoor te zorgen dat patiënten niet opnieuw blootgesteld worden aan middelen waartegen zij een allergie hebben, anderzijds om tegen te gaan dat bepaalde middelen ten onrechte vermeden worden. Daarnaast moet een landelijke uitwisseling van de registratie, zoals via het Landelijk Schakelpunt (LSP), voor alle zorgverleners toegankelijk en up-to-date zijn. Voor een betrouwbare registratie moeten zorgverleners getraind worden in de herkenning van geneesmiddelenreacties en de juiste registratie hiervan. Daarnaast moet het mogelijk zijn om allergieën zowel te kunnen registreren als te verwijderen uit alle systemen die gegevens ontlenen aan het LSP.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr. J.M. van Hattem, arts-microbioloog; afd. Keel-, Neus-, en Oorheelkunde: dr. I. Terreehorst, internist-allergoloog. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, Den Haag: drs. A.K.J. Zwilling, strategisch communicatiedeskundige.

Contact J.M. van Hattem (j.m.vanhattem@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jarne M. van Hattem ICMJE-formulier
Alf Zwilling ICMJE-formulier
Ingrid Terreehorst ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Dit artikel wordt besproken in#7 Het verbeteren van de medicatie-allergieregistratie | Betaalbare zorg | Cardioloog Tamara Aipassa
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties