Angio-oedeem en urticaria bij frequent gebruikte geneesmiddelen
Open

Klinische les
26-07-2010
Juliette J. Hoefnagel, Kristel Wehmeijer, Ingrid Terreehorst en Esther J. van Zuuren

Dames en Heren,

Angio-oedeem is een acuut optredend, plaatselijk, ‘non-pitting’ oedeem van de subcutis of de submucosa. Het oedeem is voorbijgaand van aard, maar kan enkele uren tot dagen blijven bestaan. Soms gaat angio-oedeem gepaard met urticaria. Angio-oedeem komt het meest voor in het gelaat, de extremiteiten, de genitalia en de slijmvliezen van mondholte, farynx en larynx. In geval van oedeem van de tong, farynx of larynx, bestaat kans op een levensbedreigende obstructie van de ademweg. Angio-oedeem en urticaria zijn meestal idiopathisch. Daarnaast kunnen de klachten verschillende oorzaken hebben, waaronder het gebruik van geneesmiddelen (tabel 1 en 2).

Wij beschrijven in deze klinische les 3 casussen waarin geneesmiddelenreacties optreden na het gebruik van veelvoorgeschreven geneesmiddelen die zich alle uiten als angio-oedeem of urticaria. Aan de 3 reacties ligt steeds een ander pathofysiologisch mechanisme ten grondslag. Het gaat daarbij om zowel allergische mechanismen, dat wil zeggen IgE-gemedieerde, als niet-allergische mechanismen.

Een IgE-gemedieerde reactie, type ...