Overgevoeligheidsreacties en vaccins

Stand van zaken
05-12-2017
Tjerk H. Geersing, Wil J.A. Hilgersom, Žana Tempels-Pavlica, Hans C. Rümke, Lidwine C.M.J. de Koning en Sander D. Borgsteede
  • Op dit moment zijn er in Nederland veel vragen over de veiligheid van vaccinaties. Meer kennis bij zorgverleners helpt bij het goed medisch handelen en informeren.
  • Ernstige overgevoeligheidsreacties op vaccins zijn zeldzaam. Kippenei-eiwit, gelatine en thiomersal zijn de belangrijkste vaccincomponenten die een ernstige reactie kunnen uitlokken.
  • Acute behandeling van een patiënt met een ernstige overgevoeligheidsreactie bestaat uit adrenaline intramusculair.
  • Bij een ernstige reactie op een vaccin of vaccincomponent ligt de regie voor het vervolgbeleid bij de arts naar wie wordt doorverwezen: de allergoloog of kinderarts-allergoloog. Voor de meeste patiënten is vaccinatie of hervaccinatie mogelijk in een setting waarin acute behandeling mogelijk is.
  • Geringe bijwerkingen en vertraagde overgevoeligheidsreacties zijn geen reden voor aanvullende maatregelen rond vaccinatie.
  • Het is belangrijk om overgevoeligheidsreacties volledig en eenduidig vast te leggen in het patiëntendossier.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee