Overgevoeligheidsreacties en vaccins

Klinische praktijk
Tjerk H. Geersing
Wil J.A. Hilgersom
Žana Tempels-Pavlica
Hans C. Rümke
Lidwine C.M.J. de Koning
Sander D. Borgsteede
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1491
Abstract

Samenvatting

  • Op dit moment zijn er in Nederland veel vragen over de veiligheid van vaccinaties. Meer kennis bij zorgverleners helpt bij het goed medisch handelen en informeren.
  • Ernstige overgevoeligheidsreacties op vaccins zijn zeldzaam. Kippenei-eiwit, gelatine en thiomersal zijn de belangrijkste vaccincomponenten die een ernstige reactie kunnen uitlokken.
  • Acute behandeling van een patiënt met een ernstige overgevoeligheidsreactie bestaat uit adrenaline intramusculair.
  • Bij een ernstige reactie op een vaccin of vaccincomponent ligt de regie voor het vervolgbeleid bij de arts naar wie wordt doorverwezen: de allergoloog of kinderarts-allergoloog. Voor de meeste patiënten is vaccinatie of hervaccinatie mogelijk in een setting waarin acute behandeling mogelijk is.
  • Geringe bijwerkingen en vertraagde overgevoeligheidsreacties zijn geen reden voor aanvullende maatregelen rond vaccinatie.
  • Het is belangrijk om overgevoeligheidsreacties volledig en eenduidig vast te leggen in het patiëntendossier.
Auteursinformatie

Stichting Health Base, afd. Medicatiebewaking, Houten.

T.H. Geersing, MSc, apotheker (thans: OLVG Oost, afd. Ziekenhuisapotheek, Amsterdam); dr. S.D. Borgsteede, apotheker-epidemioloog (tevens: SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden).

Bijwerkingencentrum Lareb, ’s-Hertogenbosch.

W.J.A. Hilgersom, MPH, arts maatschappij en gezondheid; dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog.

Diakonessenhuis, afd. Allergologie, Utrecht.

Drs. Ž. Tempels-Pavlica, internist-allergoloog.

GGD Hart voor Brabant, Sint Anthonis.

Drs. L.C.M.J. de Koning, jeugdarts KNMG.

Contact T.H. Geersing, MSc (t.h.geersing@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Marijn J.A. Zeemeijer, MSc, apotheker en werkzaam bij Stichting Health Base, werkte als medeauteur mee aan dit artikel. Hij verrichtte literatuuronderzoek naar vaccincomponenten, schreef mee aan het manuscript, en becommentarieerde de verschillende versies en keurde deze goed.

Auteur Belangenverstrengeling
Tjerk H. Geersing ICMJE-formulier
Wil J.A. Hilgersom ICMJE-formulier
Žana Tempels-Pavlica ICMJE-formulier
Hans C. Rümke ICMJE-formulier
Lidwine C.M.J. de Koning ICMJE-formulier
Sander D. Borgsteede ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties