Verbeteringen
Open

Abuis
01-04-1998

In het artikel van Van Amsterdam et al. getiteld ‘Cognitieve effecten en psychotische effecten na stopzetting van chronisch cannabisgebruik (1998:504-8) dient in de samenvatting (bl. 504) en het abstract (bl. 508) de laatste zinsnede te vervallen, respectievelijk ’bij wie antipsychotische behandeling niet aansloeg' en ‘or in whom the antipsychotic therapy was unsuccessful’.