Behandeling van astma tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
J. Sebastiaan Vroegop
René Aalbers
Aren J. van Loon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B361
Abstract

Samenvatting

  • Bij de behandeling van astma tijdens de zwangerschap bestaat er discussie over de medicatie en de zwangerschapscomplicaties.

  • Onzekerheid over mogelijke teratogeniteit leidt in het eerste trimester bij 40% van de zwangeren tot vermindering van of stoppen met de astmamedicatie.

  • Dit resulteert bij zwangeren met matig tot ernstig astma in een toename van het gebruik van noodmedicatie en het aantal exacerbaties, en in een verminderde astmacontrole.

  • Het optreden van astma-exacerbaties is significant gecorreleerd met een laag geboortegewicht.

  • Van de meeste astmageneesmiddelen is niet aangetoond zijn dat ze bij het gebruik tijdens zwangerschap schadelijk zijn voor de foetus.

  • Adequate onderhouds- en exacerbatiebehandeling zijn van essentieel belang, waarbij de behandeling van een zwangere met astma in essentie niet moet verschillen van die van een niet-zwangere.

  • Een preconceptioneel consult door de longarts en de gynaecoloog kan de zorg voor de zwangere met astma mogelijk verbeteren.

  • />
Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, Groningen.

Afd. Longziekten: drs. J.S. Vroegop en dr. R. Aalbers, longartsen.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: dr. A.J. van Loon, gynaecoloog.

Contact drs. J.S. Vroegop (js.vroegop@mzh.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 februari 2009

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Astma en COPD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties