Behandeling van astma tijdens de zwangerschap

Stand van zaken
13-07-2009
J. Sebastiaan Vroegop, René Aalbers en Aren J. van Loon
  • Bij de behandeling van astma tijdens de zwangerschap bestaat er discussie over de medicatie en de zwangerschapscomplicaties.

  • Onzekerheid over mogelijke teratogeniteit leidt in het eerste trimester bij 40% van de zwangeren tot vermindering van of stoppen met de astmamedicatie.

  • Dit resulteert bij zwangeren met matig tot ernstig astma in een toename van het gebruik van noodmedicatie en het aantal exacerbaties, en in een verminderde astmacontrole.

  • Het optreden van astma-exacerbaties is significant gecorreleerd met een laag geboortegewicht.

  • Van de meeste astmageneesmiddelen is niet aangetoond zijn dat ze bij het gebruik tijdens zwangerschap schadelijk zijn voor de foetus.

  • Adequate onderhouds- en exacerbatiebehandeling zijn van essentieel belang, waarbij de behandeling van een zwangere met astma in essentie niet moet verschillen van die van een niet-zwangere.

  • Een preconceptioneel consult door de longarts en de gynaecoloog kan de zorg voor de zwangere met astma mogelijk verbeteren.