Medicamenteuze behandeling van astma tijdens zwangerschap

Klinische praktijk
Saar A. van Nederveen-Bendien
Sarah R.J. van Oord-Bosselaar
A. Hanneke Feitsma
Jasper H. Kappen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2099
Abstract

Samenvatting

  • Het hebben van astma tijdens de zwangerschap geeft een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en pre-eclampsie.
  • Door onvoldoende kennis van en angst voor met name teratogene effecten van astmamedicatie bij behandelaren en zwangeren wordt deze ziekte mogelijk onvoldoende behandeld.
  • Het risico op teratogene effecten van inhalatiemedicatie (inhalatiecorticosteroïden, en kort- en langwerkende bèta-2-sympathicomimetica) is klein. Deze middelen worden al lang gebruikt door grote groepen patiënten.
  • Een goede astmacontrole door medicamenteuze behandeling tijdens de zwangerschap is veiliger en geeft minder complicaties dan het accepteren van astmasymptomen en -exacerbaties.
  • Het is aan te bevelen een vrouw met astma die hiervoor medicatie gebruikt een preconceptioneel advies te geven.
Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, Den Haag.

Afd. Longziekten: drs. S.A. van Nederveen-Bendien, longarts; drs. S.R.J. van Oord-Bosselaar, aios longziekten (thans: longarts, LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer).

Afd. Gynaecologie: drs. A.H. Feitsma, gynaecoloog.

Franciscus Gasthuis en Vlietland, afd. Longgeneeskunde en STZ Expertisecentrum Astma en COPD, Rotterdam.

Dr.ir. J.H. Kappen, longarts.

Contact drs. S.A. van Nederveen-Bendien (s.vannederveen@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Saar A. van Nederveen-Bendien ICMJE-formulier
Sarah R.J. van Oord-Bosselaar ICMJE-formulier
A. Hanneke Feitsma ICMJE-formulier
Jasper H. Kappen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties