Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:752

In het artikel van Van Amsterdam et al. getiteld ‘Cognitieve effecten en psychotische effecten na stopzetting van chronisch cannabisgebruik (1998:504-8) dient in de samenvatting (bl. 504) en het abstract (bl. 508) de laatste zinsnede te vervallen, respectievelijk ’bij wie antipsychotische behandeling niet aansloeg' en ‘or in whom the antipsychotic therapy was unsuccessful’.

Cognitieve effecten en psychotische effecten na stopzetting van chronisch cannabisgebruik
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties