Verantwoording

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1774

Teksten

De teksten uit de bloemlezing (1986;1743-68) verschenen of zijn herdrukt in de navolgende edities en werden, (voor zover van toepassing), overgenomen met toestemming van de rechthebbenden.

J.P.Heije: ‘Medicijn’. Uit: Kinderliederen. Amsterdam: P.N.van Kampen & Zn., 1874. ‘Een triomfantelijk lied van de Zilvervloot’. Uit: Volksdichten. 4e ed. Rotterdam: Elsevier, 1884.

A.Aletrino: ‘Avondwandeling’. Uit: Uit den dood. Amsterdam: H.Eisendrath, 1889.

Frederik van Eeden: ‘Paul's ontwaken (fragment)’. Amsterdam: W.Versluys, 1913. ‘Dagboekaantekening, dinsdag 9 september’. Uit: Dagboek, deel 3. Culemborg: Tjeenk Willink – Noorduijn, 1971.

J. Slauerhoff: ‘Op mijn elfjarig artsjubileum’. Uit: Verzamelde gedichten. 6e ed. 's-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar, 1961. ‘Twee brieven aan Hans Feriz’. Uit: Brieven aan Hans Feriz (red. Herman Vernout). Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984.

S. Vestdijk: ‘Barioni en Peter (fragment)’. Uit: Verzamelde verhalen. Amsterdam: De Bezige Bij, 1974.

Cola Debrot: ‘Bewolkt bestaan (fragment)’. Amsterdam: Meulenhoff, 1948 (herdruk in 1986).

Belcampo: ‘De achtbaan (fragment)’. Uit: Al zijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties