Besmetting in de romanliteratuur

Perspectief
Arko Oderwald
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3301
Abstract

Samenvatting

Besmettelijke ziekten zijn bij uitstek geschikt om literair verwerkt te worden. Het feit dat besmettelijk ziekten per definitie sociaal zijn geeft aan deze ziekten naast een medische ook een sociale, politieke, morele en religieuze dimensie. Nieuwe wetenschappelijk concepten omtrent besmetting worden in de romanliteratuur opgenomen, verder uitgewerkt en zelfs overdrachtelijk gebruikt, in de vorm van bijvoorbeeld besmetting door ideeën.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Medisch Centrum, afd. Metamedica, Amsterdam.

Contact Dr. A. K. Oderwald, medisch filosoof (ak.oderwald@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 maart 2011

Ook interessant

Reacties