Historische gezondheidsaffiches als uitdrukking van sociaal-medische dilemma's

Perspectief
H.J.E. Hermans
F.J. Meijman
N.S. Klazinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:39-14
Abstract

Samenvatting

De historische collectie gezondheids- en veiligheidsaffiches (1914-1960) van de Universiteit van Amsterdam, afkomstig uit diverse landen, betreffen vooral veiligheid in de arbeidssituatie, infectieziekten en de vroege opsporing van kanker. Er komen vier achterliggende sociaal-medische dilemma’s tot uitdrukking, namelijk het industrieel-politieke dilemma: verbetering van arbeidsomstandigheden versus individuele gedragsaanpassing van werknemers; het burgerlijk-morele dilemma van de tuberculosebestrijding: armoedebestrijding versus opvoeding tot burger; het zedelijkheidsdilemma van de geslachtsziektebestrijding: morele versus praktische benadering; en het dilemma van de verontrusting: de kankerbestrijding tussen angst en hoop. De collectie weerspiegelt in haar naar land en periode uiteenlopende politieke en culturele diversiteit zowel de historische preventieve inspanningen op het terrein van de volksgezondheid als de oproep tot individueel gezondheidsbewustzijn.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:39-53

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, J2-209, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.drs.H.J.E.Hermans, historicus; hr.prof.dr.N.S.Klazinga, sociaal geneeskundige.

VU Medisch Centrum, afd. Metamedica, Amsterdam.

Hr.prof.dr.F.J.Meijman, hoogleraar medische wetenschaps- en publiekscommunicatie.

Contact mw.drs.H.J.E.Hermans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties