De Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië; een terugblik

Perspectief
H.W.M. Hüsken-Nillissen
D. de Moulin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2356-60

Het is dit jaar driekwart eeuw geleden dat in het toenmalige Nederlandsch-Indië een zelfstandige Burgerlijke Geneeskundige Dienst tot stand kwam. Aangezien de geneeskundige zorg voor het onafhankelijke Indonesië nog steeds op de destijds gelegde grondslagen voortbouwt, bestaat er enige reden voor een historische beschrijving.

Voorgeschiedenis

Ruim drie eeuwen lang zijn de Nederlanders als koloniserende macht in het voormalige Oost-Indië aanwezig geweest. Tot aan het einde van de 18e eeuw werd het Nederlandse gezag uitgeoefend door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Van enige geneeskundige verzorging van de inheemse bevolking is tijdens dit V.0.C.-bewind nauwelijks sprake geweest.

Een intensief bestuur begon pas vaste vorm aan te nemen na 1816, het jaar waarin Engeland dit gebied dat het tijdens de Napoleontische oorlogen in bezit had genomen, teruggaf aan Nederland. Nog in hetzelfde jaar zette men de eerste gezondheidsdienst voor de kolonie op touw. Deze bestond uit een Militair-Geneeskundige Dienst (MGD), een Burgerlijke Geneeskundige Dienst…

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Algemene Polikliniek, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.

Drs.H.W.M.Hüsken-Nillissen, medisch antropologe.

Katholieke Universiteit, Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr.D.de Moulin, medisch historicus.

Contact drs.H.W.M.Hüsken-Nillissen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties