De introductie van plastisch-chirurgische principes in de heelkunde in Nederlands-Indië, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot de Japanse bezetting

Perspectief
B. Haeseker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2357-63

Inleiding

Veel is er reeds gepubliceerd over het baanbrekend onderzoek dat in Nederlands-Indië werd verricht op het gebied van beriberi door o.a. C.E.Eijkman (1858-1930) en G.Grijns (1865-1944). Waardering voor dit onderzoek culmineerde in de toekenning van de Nobelprijs aan Eijkman in 1929. Ook de isolatie van het vitamine B1 in 1927 als zuiver kristallijne stof door B.C.P.Jansen (1884-1962) en W.F.Donath (1889-1957) is vele malen uitvoerig belicht.12 Over de heelkunde in de voormalige kolonie is veel minder geschreven en over de plastische chirurgie in het geheel niet. Informatie kan vrijwel alleen worden verkregen uit het voortreffelijke Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, het officiële orgaan van de Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië, aangevuld met gegevens verkregen uit vraaggesprekken met enkele oud-Indische chirurgen.

Destijds vertrokken de meeste artsen naar de Oost als officier van gezondheid in dienst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger (KNIL). Na beëindigen van het militaire…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, afd. Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Leyweg 275, 2545 CH 's-Gravenhage.

Dr.B.Haeseker, plastisch chirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties