Geestesziek in Nederlands-Indië - vier psychiatrische syndromen: amok, latah, koro en tropenneurasthenie

Perspectief
M. Bartelsman
P.P. Eckhardt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2845-51
Abstract

Samenvatting

- In het voormalig Nederlands-Indië kregen rond het begin van de 20e eeuw Nederlandse psychiaters te maken met exotische psychiatrische syndromen en andere uitingsvormen van ook in Europa voorkomende psychopathologische aandoeningen.

- De syndromen amok en latah werden met enige regelmaat beschreven en werden beschouwd als typisch inheemse psychopathologie. Amok is een acute toestand van verstandsverbijstering, waarbij de betrokkene, een man, anderen probeert om te brengen. Latah is een schrikachtige toestand waarin de betrokkene, een vrouw, tegen haar wil bewegingen uitvoert en klanken uitbrengt die haar door anderen worden voorgedaan of opgelegd.

- Het syndroom koro werd gezien als een typische en zeldzame psychose onder voornamelijk de Chinese bevolking in Nederlands-Indië. Patiënten hebben de recidiverende angst dat de penis zich in het lichaam zal terugtrekken.

- Bij de Europeanen werd de diagnose ‘tropenneurasthenie’ veelvuldig gesteld; tegenwoordig gebruikt men daarvoor de termen ‘dysthyme stoornis’ of ‘lichte depressieve stoornis’.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2845-51

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.M.Bartelsman, arts-stagiair.

Hr.drs.P.P.Eckhardt, conservator geschiedenis Rijksmuseum, redacteur NOS-journaal en freelance redacteur, Amsterdam.

Contact hr.M.Bartelsman, Van Woustraat 183-I, 1074 AM Amsterdam (menneb@hotmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties