De Nederlandse publieke gezondheidszorg: 10 kerntaken en een nieuwe definitie

Perspectief
Marielle Jambroes
Marie-Louise Essink-Bot
Thomas Plochg
Boukje Zaadstra
Karien Stronks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6195
Abstract

Samenvatting

Publieke gezondheidszorg is een belangrijk onderdeel van ons gezondheidszorgsysteem, maar het werkveld laat zich lastig af bakenen. De uitdagingen voor volksgezondheid en zorg vragen om meer samenwerking tussen curatieve en publieke gezondheidszorg. Dit artikel gaat over het werkveld en het gedachtegoed van de publieke gezondheidszorg. In navolging van internationale voorbeelden beschrijven wij publieke gezondheidszorg in kerntaken en geven een nieuwe definitie. Publieke gezondheidszorg richt zich op het bevorderen van volksgezondheid en van gelijke kansen op gezondheid, en zet collectieve maatregelen in om deze doelen te bereiken. De kerntaken overstijgen institutionele en professionele domeingrenzen; de uitvoering vindt binnen diverse sectoren van de gezondheidszorg en daarbuiten plaats. De kerntaken laten zich vertalen naar competenties en opleidingsdoeleinden voor professionals in de publieke en de curatieve gezondheidszorg. De beschrijving van publieke gezondheidszorg in kerntaken biedt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van het werkveld, de verbinding met de curatieve zorg en de inrichting van opleidingen voor professionals.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. M. Jambroes, arts, MPH; prof.dr. M.L. Essink-Bot, arts maatschappij en gezondheid, epidemioloog; dr. Th. Plochg, socioloog; dr. B. Zaadstra, epidemioloog, MPH; prof.dr. K. Stronks, epidemioloog.

Contact drs. M. Jambroes (m.jambroes@amc.nl)

Verantwoording

Leden van de werkgroep beroepskrachtenplanning van de Nederlandse Public Health Federatie droegen bij aan de opzet van de analyses en de interpretatie van de resultaten.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6195; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 21 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marielle Jambroes ICMJE-formulier
Marie-Louise Essink-Bot ICMJE-formulier
Thomas Plochg ICMJE-formulier
Boukje Zaadstra ICMJE-formulier
Karien Stronks ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties