Capaciteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland*

Omvang, samenstelling en regionale verschillen
Onderzoek
31-08-2016
Marielle Jambroes, Majda Lamkaddem, Karien Stronks en Marie-Louise Essink-Bot†

Doel

Het in kaart brengen van de capaciteit van de jeugdgezondheidszorg (jgz) in Nederland: hoeveel mensen werken er, met welke kwalificaties, en welke taken voeren zij uit? Deze informatie is van belang om te kunnen sturen op de capaciteit en dus op de kwaliteit en doelmatigheid van de jgz.

Opzet

Landelijk vragenlijstonderzoek.

Methode

Een online vragenlijst die was gebaseerd op de kerntaken van public health volgens WHO-Europa, werd verstuurd naar alle beroepsbeoefenaren in de jgz. Respondenten (n = 3220) ontvingen de vragenlijst via organisaties die jgz uitvoeren.

Resultaten

Uit 88% van de jgz-organisaties ontvingen wij een respons. De jgz is een multidisciplinair werkveld waarin naar schatting 7000 professionals werkten, omgerekend 4934 fte. Een meerderheid (62%) had meer dan 10 jaar werkervaring binnen de jgz. Er bestonden slechts kleine regionale verschillen in leeftijd en opleidingsniveau van de professionals. Alle kerntaken werden uitgevoerd. Het aantal kinderen per beroepsbeoefenaar varieerde tussen regio’s van 688 tot 1007. Regionale verschillen in het aantal kinderen per beroepsbeoefenaar waren niet gerelateerd aan het percentage kinderen met overgewicht, het percentage kinderen dat in armoede leefde of dat in achterstandswijken leefde, of het percentage kinderen dat doorverwezen was naar de jeugdzorg.

Conclusie

Met dit onderzoek hebben we voor het eerst een schatting kunnen maken van het aantal professionals dat in Nederland in de jgz werkt en hun kwaliteit. Er is een regionale variatie in het aantal kinderen per professional die niet overeenstemt met de variatie in behoefte aan preventieve zorg. Dergelijke inzichten kunnen een indicatie geven voor verbetering van de beroepskrachtenplanning.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing