Vijftien dokters op schrijversvoeten

Opinie
F. Balk-Smit Duyzentkunst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1743-68

Het handschrift van dokters is spreekwoordelijk onleesbaar, maar bij wijze van genoegdoening treffen we bij deze beroepsgroep een aantal belangrijke dichters en schrijvers aan.

Sinds de oprichting van dit tijdschrift, in 1856, zijn dat er niet minder dan 15, en we hebben het nu niet over uitmuntend over hun vak schrijvende artsen, noch over specialisten wier deskundige teksten, al of niet met hulp van een ghostwriter, wekelijks in een familieblad verschijnen, maar over de in de officiële literatuurgeschiedenis geboekstaafde auteurs in het bezit van een artsdiploma.

Het aantal medisch geschoolde literatoren neemt in de loop der jaren toe, althans absoluut gezien. Het totale aantal auteurs neemt, evenals dat der artsen, ook toe. Liefst 8 van de 15 auteurs zijn thans nog in leven.

Het samengaan van schrijverschap en dokterschap is een boeiend verschijnsel in een land dat bekend staat om zijn traditie van dominee-dichters. Maar het gezag van de predikanten…

Auteursinformatie

Mw.prof.dr.F.Balk-Smit Duyzentkunst, hoogleraar in de Taalkunde van het hedendaags Nederlands, Haringvlietstraat 6, 1078 KC Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties