Verandert rasagiline het beloop van de ziekte van Parkinson?

Onderzoek
Teus van Laar
Bastiaan R. Bloem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2570
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Rasagiline is een monoamineoxidase(MAO)-B-remmer die de afbraak van dopamine remt. Rasagiline is momenteel geregistreerd voor de symptomatische behandeling van de ziekte van Parkinson. Er is veel discussie of dit geneesmiddel, naast symptoombestrijding, ook het beloop van de ziekte van Parkinson zou kunnen vertragen.

Onderzoeksvraag

Geeft rasagiline bij patiënten met de ziekte van Parkinson in een vroeg ziektestadium (< 18 maanden na de diagnose) een verandering of vertraging van het ziektebeloop?

Hoe werd dit onderzocht?

In een groot multicentrisch onderzoek (de ‘ADAGIO’-trial) werden ruim 1100 patiënten met de ziekte van Parkinson in een vroeg ziektestadium gerandomiseerd over 2 behandelarmen: ofwel direct rasagiline, ofwel eerst placebo en pas na 9 maanden rasagiline. Alle patiënten werden in totaal 18 maanden vervolgd. De patiënten werden tevens gerandomiseerd voor 2 doseringen rasagiline, 1 of 2 mg dd. Het belangrijkste eindpunt was het verschil in de totale ‘Unified Parkinson’s Disease Rating Scale’(UPDRS)-score na 18 maanden.

Belangrijkste resultaten

Beide doseringen van rasagiline hadden een effect op de symptomen. Bovendien gaf direct starten met rasagiline 1 mg dd een betere uitkomst dan starten na 9 maanden, hetgeen niet verklaard werd door het symptomatische effect (figuur). De dosis van 2 mg liet dit extra gunstige effect echter niet zien.

Figuur 1

Consequenties voor de praktijk

Rasagiline is een bewezen effectief middel bij de ziekte van Parkinson. Het voordeel van vroeg starten met rasagiline in de zin van een vertraagd ziektebeloop is echter nog niet bewezen, vanwege het verschil in resultaten tussen de twee doseringen en vanwege de korte studieduur. Momenteel is er dus geen indicatie om rasagiline bij elke de novo patient met de ziekte van Parkinson voor te schrijven.

Literatuur
  1. Olanow CW, Rascol O, Hauser R, Feigin PD, Jankovic J, Lang A, et al., for the ADAGIO Study Investigators. A double-blind, delayed-start trial of rasagiline in Parkinson’s disease. New Engl J Med. 2009;361:1268-78.

Auteursinformatie

Contact (t.van.laar@neuro.umcg.nl)

Rasagiline: niet voor elke nieuwe parkinsonpatiënt

Gerelateerde artikelen

Reacties