Statistische significantie of klinische relevantie?

Opinie
Els K.Vanhoutte
Catharina G. Faber
Ingemar S.J. Merkies
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2516
Abstract

Afgelopen jaar werd een onderzoek naar het effect van rasagiline bij patiënten met de ziekte van Parkinson gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.1 In deze gerandomiseerde studie, de ‘Attenuation of disease progression with azilect given once-daily’(ADAGIO)-trial, werd een ‘statistisch significant’ verschil gevonden ten gunste van de patiëntengroep behandeld met rasagiline, in vergelijking met placebo. Het gevolg van de publicatie was dat de Nederlandse media ruimschoots aandacht schonken aan de ADAGIO-trial en dat vele neurologen door patiënten met de ziekte van Parkinson benaderd werden over de vermeende neuroprotectieve werking van rasagiline.1

Een statistisch significant verschil tussen een behandeling en placebo geeft geen informatie over de klinische relevantie van het gevonden effect. Daarnaast beïnvloeden zowel de grootte van de studie als de gebruikte uitkomstmaat de kans op een statistisch significant verschil.2 Ofschoon er nadelen kleven aan het gebruik van het begrip ‘statistisch significant verschil’, passen klinische…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Maastricht.

Contact drs. E.K. Vanhoutte (els@van-houtte.net)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: De stichting ter bevordering van neuromusculair onderzoek (Maastricht Universitair Medisch Centrum) ontving een financiële vergoeding van CSL Behring en Octapharma voor activiteiten van dr. I. Merkies. Ook ontving I. Merkies financiële ondersteuning van de GBS/CIDP Foundation International en van het Talecris Talents Program voor zijn onderzoek (PeriNomS-studie). E. Vanhoutte ontving een PNS Baxter Fellowship grant voor haar onderzoeks activiteiten (PeriNomS-studie)
Aanvaard op 22 september 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties