Het meten van de functionele toestand van de patiënt in klinische trials met moderne klinimetrische methoden

Klinische praktijk
R.J. de Haan
M. Vermeulen
R. Holman
R. Lindeboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:606-11
Abstract

Samenvatting

- In de geneeskunde zijn vele meetinstrumenten ontwikkeld voor het vaststellen van de functionele toestand van de patiënt in klinische trials. De meeste daarvan bestaan uit vragenlijsten met meerkeuzevragen. Aan de hand van de antwoorden van de patiënten wordt een totaalscore berekend. Aan deze methode van gesommeerde scores kleven echter nadelen.

- Moderne klinimetrische methoden, gebaseerd op de itemresponstheorie in combinatie met een gekalibreerde itembank, komen tegemoet aan deze bezwaren.

- Zo'n moderne meetmethode stelt in staat om zowel de moeilijkheidsgraad van de items als het vaardigheidsniveau van de patiënten op dezelfde lineaire schaal hiërarchisch te ordenen. Dit biedt de mogelijkheid om met voldoende klinisch detail een beperkt aantal items af te nemen.

- Naast efficiëntie biedt de methode de mogelijkheid om aan verschillende patiëntengroepen andere vragen voor te leggen. Omdat alle items zijn gekalibreerd, blijven de metingen echter onderling vergelijkbaar.

- De toepassing van deze nieuwe klinimetrische meetmethode wordt ontwikkeld binnen het ‘Amsterdam linear disability score’(ALDS)-project.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek: prof.dr.R.J.de Haan en dr.R.Lindeboom, epidemiologen; mw.drs.R.Holman, statisticus.

Afd. Neurologie: prof.dr.M.Vermeulen, neuroloog.

Contact prof.dr.R.J.de Haan (rob.dehaan@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties