Direct beginnen met levodopa bij ziekte van Parkinson?*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Sven R. Suwijn
Rob M.A. de Bie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3846

Levodopa is het meest effectieve medicijn voor de behandeling van motorische symptomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Er werd getwijfeld aan de veronderstelling dat levodopa de ziekteprogressie versnelt en dat vroeg beginnen met levodopa meer onwillekeurige bewegingen (dyskinesieën) geeft. In 2004 werd een trial gepubliceerd waarin patiënten waren gerandomiseerd tussen placebo of levodopa gedurende 40 weken, gevolgd door 2 weken zonder behandeling.1 De primaire uitkomstmaat was het verschil tussen de beginmeting en de meting bij 42 weken op de ‘Unified Parkinson’s disease rating scale’ (UPDRS; scores van 0-176).2 De studie liet tegenstrijdigheden zien; patiënten die behandeld waren met levodopa waren 2 weken na het stoppen van de levodopa nog steeds beter dan de patiënten die placebo hadden gebruikt, hetgeen een gunstig (neuroprotectief) langetermijneffect suggereerde. Beeldvormend onderzoek met ‘single photon emission’-CT, waarbij de mate van verlies aan dopamineproducerende cellen in beeld wordt gebracht, liet echter een tegenovergesteld…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Neurologie, Amsterdam: drs. S.R. Suwijn, aios neurologie; prof. dr. R.M.A. de Bie, neuroloog.

Contact S.R. Suwijn (s.r.suwijn@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sven R. Suwijn ICMJE-formulier
Rob M.A. de Bie ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties