Veranderingen in Quetelet-index in Nederland in de periode 1974-1986

Onderzoek
A. Blokstra
D. Kromhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:575-9
Abstract

Samenvatting

Gegevens van twee screeningsprojecten voor risicofactoren voor hart- en vaatziekten werden gebruikt om de trend in Quetelet-index (QI; gewicht(kg)lengte(m)2) en in de prevalentie van obesitas in Nederland tussen 1974 en 1986 te onderzoeken. In de periode 1974-1980 werden circa 30.000 mannen en vrouwen van 37-43 jaar (gemiddeld 40 jaar) onderzocht. In de periode 1981-1986 werden circa 80.000 mannen van 33-37 jaar (gemiddeld 35 jaar) onderzocht. Bij mannen werd een stijging in gemiddelde QI van ongeveer 0,5 kgm² waargenomen tussen 1974 en 1980. In de periode 1981-1986 werd geen verandering in gemiddelde QI waargenomen bij mannen. Bij vrouwen werd geen verandering waargenomen in gemiddelde QI en in de prevalentie van de verschillende niveaus van obesitas in de periode 1974-1980. De prevalentie van matig overgewicht (QI 25-29,9 kgm²) was 40-45 bij 40-jarige mannen en 25-30 bij 40-jarige vrouwen in de periode 1974-1980. De prevalentie van ernstig overgewicht (QI ≥ 30 kgm²) gedurende die periode was 5-6 bij mannen en 7-8 bij vrouwen. De prevalentie van matig en ernstig overgewicht bij 35-jarige mannen was 35-40 respectievelijk 5-6 in de periode 1981-1986. De prevalentie van ernstig overgewicht in Nederland is vergelijkbaar met die in een aantal andere Westeuropese landen, maar lager dan in de Verenigde Staten en Canada.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieuhygiëne, Centrum voor Epidemiologie, Postbus I, 3720 BA Bilthoven.

Mw.ir.A.Blokstra en prof.dr.ir.D.Kromhout, voedingsepidemiologen.

Contact mw.ir.A.Blokstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties