Veranderingen in het serumcholesterolgehalte bij de Nederlandse bevolking in de periode 1974-1986

Onderzoek
W.M.M. Verschuren
M. Al
A. Blokstra
G.J.M. Boerma
D. Kromhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:579-83
Abstract

Samenvatting

Met gegevens van 2 screeningprojecten voor risicofactoren voor hart- en vaatziekten werd nagegaan welke veranderingen in het totaal-cholesterolgehalte in serum zijn opgetreden in de Nederlandse bevolking in de periode 1974-1986. Gedurende de gehele periode was het serum-cholesterolgehalte op gestandaardiseerde wijze bepaald.

Tussen 1974 en 1980 werden ongeveer 30.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 37-43 jaar onderzocht. Tussen 1974 en eind 1977 trad een daling in het gemiddelde totaal-cholesterolgehalte op, die echter werd gevolgd door een stijging. De ‘netto’ daling over de periode 1974-1980 bedroeg 0,07 mmoll voor mannen en 0,03 mmoll voor vrouwen.

Tussen 1981 en 1986 werden ruim 80.000 mannen in de leeftijd van 33-37 jaar onderzocht. Over deze periode werd een totale daling van 0,20 mmoll waargenomen. Ondanks deze daling was de prevalentie van hypercholesterolemie (totaalcholesterolgehalte ≥ 6,5 mmoll) in 1986 nog steeds hoog (16). Een verdere daling van het totaal-cholesterolgehalte in de Nederlandse bevolking is dan ook van belang in het kader van de preventie van coronaire hartziekten.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Centrum voor Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.ir.W.M.M.Verschuren, mw.ir.A.Blokstra en prof.dr.ir.D.Kromhout, voedingsepidemiologen.

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Humane Biologie, Maastricht.

Ir.M.Al, voedingskundige.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Centraal Klinisch Chemisch Laboratorium, Rotterdam.

Dr.G.J.M.Boerma, klinisch chemicus.

Contact mw.ir.W.M.M.Verschuren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties