De traagheidswet bepaalt ook het medisch handelen

Veranderen kost tijd en energie

Perspectief
Tjerk Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6142
Abstract

Overbodige medische routines verdwijnen niet zomaar. Wat kan helpen bij het doorvoeren van veranderingen? Een paar geslaagde voorbeelden uit de huisartsenpraktijk van de afgelopen decennia uitgelicht.

Samenvatting

De eerste NHG-standaarden waren gericht op afschaffen van overbodig medisch handelen. Deze standaarden waren zeer succesvol. Achteraf ontstaat makkelijk de indruk dat de beoogde veranderingen vanzelf gingen. Bij de afschaffing van bijvoorbeeld de pilcontroles was het evenwel zaak de patiënt mee te krijgen, en bij de verplaatsing naar de eerste lijn van de diabeteszorg en de beoordeling en behandeling van enkeldistorsies moesten huisartsen zich scholen in glucoseregulatie en vertrouwd raken met de beoordeling en het tapen van verzwikte enkels. De veranderingen namen dan ook diverse jaren in beslag en werden gefaciliteerd door het in het leven roepen van nieuwe vergoedingsregelingen. De traagheidswet geldt ook voor medisch handelen.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. richtlijnontwikkeling en wetenschap, Utrecht: dr. Tj. Wiersma, huisarts en filosoof

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. richtlijnontwikkeling en wetenschap, Utrecht

Contact T. Wiersma (T.Wiersma@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties