Veranderde inzichten en doelstellingen bij de behandeling van chronisch hartfalen

Klinische praktijk
D.J. van Veldhuisen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1507-11
Abstract

Samenvatting

- Hartfalen is een groot en nog immer toenemend medisch en epidemiologisch probleem, maar in de laatste 10-20 jaar is grote vooruitgang geboekt bij de behandeling ervan.

- Vermindering van symptomen is niet (meer) het enige doel bij de behandeling; verbetering van de levensverwachting ofwel vermindering van sterfte is een ander, minstens even belangrijk, doel geworden.

- Linkerkamerdisfunctie dient, ook indien deze asymptomatisch is, net als hypertensie en hypercholesterolemie gezien te worden als een risicofactor waarvoor effectieve therapie voorhanden is en die dan ook dient te worden behandeld. Het probleem hierbij is dat het effect van behandeling van asymptomatische linkerkamerdisfunctie en van lichte vormen van hartfalen moeilijk is te meten.

- β-blokkers zijn in de afgelopen jaren de grootste aanwinst gebleken bij de behandeling van hartfalen, naast ACE-remmers, diuretica en digoxine. De instelling op deze middelen dient voorzichtig en weloverwogen te gebeuren. De gunstige invloed is evenwel zodanig groot dat gebruik op veel grotere schaal dan de huidige gerechtvaardigd lijkt.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Thoraxcentrum, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.D.J.van Veldhuisen, cardioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties