Veneuze trombose als eerste signaal van SLE

Klinische praktijk
Suzanne M. Pronk
C. Heleen van Ommen
Femke H.M. Prince
Olivier Weijer
Marion A.J. van Rossum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7179
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Veneuze trombose bij kinderen is zeldzaam. Bij adolescenten kan het een eerste uiting zijn van een chronische ziekte zoals systemische lupus erythematodes (SLE).

Casus

Een adipeus 12-jarig meisje dat op de Obesitaspolikliniek komt, bleek pijn te hebben in haar rechter kuit. Enige tijd voor haar komst had ze met een luchtweginfectie op bed gelegen. Echografisch werd een diepe veneuze trombose aangetoond. Een thoraxfoto toonde een infiltraat, laboratoriumonderzoek verhoogde ontstekingsparameters en trombofilie-onderzoek liet zowel een factor V-Leidenmutatie als aanwezigheid van lupus-anticoagulans zien. Tijdens opname ontwikkelde ze zowel hematologische, immunologische als klinische afwijkingen die passen bij SLE.

Conclusie

De oorzaak van veneuze trombose bij kinderen is meestal multifactorieel. Het is belangrijk om ondanks voor de hand liggende risicofactoren, een adolescent met trombose te blijven volgen en alert te zijn op tekenen van een onderliggende systemische aandoening.

Auteursinformatie

Slotervaart Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Drs. S.M. Pronk, anios kindergeneeskunde (thans: anios Spoedeisende Eerste Hulp, Isala Klinieken, Zwolle); drs. O. Weijer, kinderarts.

Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam.

Dr. C.H. van Ommen, kinderarts-hematoloog; dr. F.H.M. Prince, aios kindergeneeskunde; dr. M.A.J. van Rossum, kinderarts-reumatoloog/immunoloog (tevens: Reade, locatie Jan van Breemen, Amsterdam).

Contact dr. M.A.J. van Rossum (m.a.vanrossum@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Suzanne M. Pronk ICMJE-formulier
C. Heleen van Ommen ICMJE-formulier
Femke H.M. Prince ICMJE-formulier
Olivier Weijer ICMJE-formulier
Marion A.J. van Rossum ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties