Afwegingen rond diagnostiek en behandeling

Veneuze trombo-embolie bij antifosfolipidensyndroom

Foto van een microscopische embolie
Thijs E. van Mens
Saskia Middeldorp
Michiel Coppens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7158
Abstract

Samenvatting

  • Het antifosfolipidensyndroom (APS) is een auto-immuunsyndroom dat wordt gedefinieerd door trombose of zwangerschapscomplicaties in aanwezigheid van antifosfolipidenantistoffen. Er zijn daarnaast ook andere uitingen van APS, de zogenoemde ‘non-criteria’ manifestaties.
  • Antifosfolipidenantistoffen zijn vooral gericht tegen fosfolipidenbindende plasma-eiwitten. Aanwezigheid van meerdere typen antistoffen en hoge titers van deze antistoffen geven een hoger risico op trombose. De oorsprong en het precieze protrombotische mechanisme van de antistoffen is niet bekend.
  • De diagnose ‘APS’ betekent in sommige situaties dat langere behandeling met antistolling na een veneuze trombo-embolie is geïndiceerd. Goede evidence voor de optimale aanpak ontbreekt.
  • Bij patiënten met een hoog-risicoprofiel van antifosfolipidenantistoffen hebben vitamine K-antagonisten (VKA) de voorkeur boven directe orale anticoagulantia, omdat VKA beter beschermen tegen arteriële trombose.
  • Het ‘number needed to screen’ in het licht van deze mogelijke behandelconsequenties is te hoog om na elke veneuze trombo-embolie APS diagnostiek te doen. In dit artikel doen wij aanbevelingen voor de indicaties voor diagnostiek.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam: dr. T.E. van Mens, internist in opleiding-vasculair geneeskundige (tevens: afd. Amsterdam Cardiovascular Sciences en afd. Amsterdam Reproduction & Development); dr. M. Coppens, internist-vasculair geneeskundige (tevens: afd. Amsterdam Cardiovascular Sciences). Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: prof.dr. S. Middeldorp, internist-vasculair geneeskundige (tevens: Radboud Institute of Health Sciences (RIHS), Nijmegen).

Contact T.E. van Mens (t.e.vanmens@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Thijs E. van Mens ICMJE-formulier
Saskia Middeldorp ICMJE-formulier
Michiel Coppens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties