Neurologische of psychiatrische symptomen bij patiënten met lupus erythematodes disseminatus (SLE): terminologische problemen, pathogenese, diagnostiek en therapie

Klinische praktijk
M. Vermeulen
T.W.J. Huizinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:367-72
Abstract

Samenvatting

- De nomenclatuur van de American College of Rheumatology leidt tot misverstanden in multidisciplinair overleg over patiënten met lupus erythematodes disseminatus (SLE) die tevens neurologische of psychiatrische symptomen hebben.

- De als neuropsychiatrische syndromen benoemde afwijkingen zijn zelden syndromen en de symptomen zijn zelden neuropsychiatrisch.

- Het is beter om bij SLE-patiënten allereerst na te gaan of er neurologische of psychiatrische symptomen zijn, en als die er zijn, is de eerste vraag wat de oorzaak is.

- Daarbij dient men vasculitis van de hersenvaten als verklaring alleen te overwegen als ischemische afwijkingen in de hersenen zijn aangetoond, andere oorzaken van cerebrale ischemie bij SLE onwaarschijnlijk zijn en het klinische beeld past bij vasculitis van de hersenvaten.

- Tot de andere oorzaken van cerebrale ischemie behoren: antifosfolipideantilichamen, atherosclerose, klepafwijkingen en trombotische trombocytopenische purpura.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:367-72

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neurologie, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.prof.dr.M.Vermeulen, neuroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Reumatologie, Leiden.

Hr.prof.dr.T.W.J.Huizinga, reumatoloog.

Contact hr.prof.dr.M.Vermeulen

Ook interessant

Reacties