Veilige, niet-legale abortus: een belangrijke bijdrage aan de vermindering van moedersterfte en vrouwenleed

Opinie
G. Kleiverda
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:483-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 504.

In dit nummer berichten Boersma en Meyboom-de Jong over abortushulpverlening op Curaçao.1 Zij behandelden een groep vrouwen in veelal problematische sociaaleconomische omstandigheden zorgzaam en analyseren hun resultaten kritisch. Zij verrichtten deze medicamenteuze abortus in een situatie waar abortus formeel verboden is. Toch wisten zij veilige hulpverlening te bieden.

Onveilige abortus

De WHO definieert ‘onveilige abortus’ als een zwangerschapsbeëindiging door onvoldoende bekwame personen of een zwangerschapsbeëindiging in een omgeving die niet aan de minimale medische standaarden voldoet. Bij de 20 miljoen onveilige abortussen die jaarlijks wereldwijd plaatsvinden, sterven naar schatting 68.000 vrouwen door bloedingen, infecties, trauma’s of vergiftigingen.2 Dit betekent een sterfte van gemiddeld 1 op de 294 zwangeren die een abortus ondergaan, veelal (97) in ontwikkelingslanden. Deze sterfte is in Afrika hoger (1 op 141) dan in Azië (1 op 308) of Zuid-Amerika (1 op 1000).2 In sommige Afrikaanse…

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Gynaecologie, Postbus 3005, 1300 EG Almere.

Contact Mw.dr.G.Kleiverda, gynaecoloog (kleiverd@xs4all.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties