Wenselijk, haalbaar en veilig in Nederland?

Zwangerschapsafbreking voordat de zwangerschap echoscopisch zichtbaar is

Onderzoek
Mirjam J.A. Apperloo
Patti Vink
J.H.G. (Sjors) Oosterbaan-Schram
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5843
Abstract

Samenvatting

Doel

Een ‘very early medical abortion’ (VEMA) is een abortus heel vroeg in de zwangerschap, voordat deze echoscopisch zichtbaar is. Deze behandeling wordt in meerdere landen sinds enige jaren aangeboden. Wij wilden onderzoeken of VEMA ook wenselijk is en veilig uitgevoerd kan worden in Nederland.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

In de periode van augustus 2019 tot februari 2020 werd VEMA aangeboden aan vrouwen die aan de inclusiecriteria voldeden. Zij werden volgens een vooraf opgesteld protocol gediagnosticeerd en gevolgd. Echoscopisch onderzoek en seriële hCG-bepalingen werden verricht om de veiligheid en effectiviteit te waarborgen. Tevredenheidsonderzoek vond plaats met behulp van enquêtes onder cliënten en medewerkers. De kosten van verschillende behandelmethodes werden vergeleken.

Resultaten

In de onderzoeksperiode werden 693 vrouwen behandeld in onze kliniek. 69 vrouwen kwamen in aanmerking voor VEMA. 3 van hen werden vroeg in het traject verwezen in verband met een extra-uteriene graviditeit (EUG) of verdenking daarop. Er werden geen EUG’s gemist. 66 vrouwen kregen een behandeling volgens het VEMA-protocol. Bij 64 vrouwen was deze behandeling effectief, bij 2 vrouwen was een aanvullende behandeling nodig. 8 vrouwen verschenen aanvankelijk niet op de nacontrole. Vrouwen en medewerkers oordeelden zeer positief over deze mogelijkheid tot een heel vroege abortus. VEMA was duurder dan reguliere behandeling.

Conclusie

Een vroege abortus, voordat deze echoscopisch zichtbaar is, kan veilig in Nederland worden geïmplementeerd en wordt positief gewaardeerd. Een strikt protocol is een voorwaarde. Wij pleiten voor het standaard aanbieden van deze zorg aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn en een vroege abortus wensen.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Leeuwarden: drs. M.J.A. Apperloo, gynaecoloog. Centrum seksuele gezondheid Noord-Nederland, Groningen: drs. P. Vink en drs. J.H.G. Oosterbaan-Schram, abortusartsen.

Contact M.J.A. Apperloo (Mirjam.apperloo@mcl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Mirjam J.A. Apperloo ICMJE-formulier
Patti Vink ICMJE-formulier
J.H.G. (Sjors) Oosterbaan-Schram ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties