Veerkracht en veiligheid
Open

Hoe kan regulering van de zorg daaraan bijdragen?
Zorg
29-12-2015
Roland Bal, Annemiek M.V. Stoopendaal en Hester van de Bovenkamp

De discussie over patiëntveiligheid lijkt in een impasse te zijn gekomen. Zorgprofessionals voelen zich ongemakkelijk onder de grote toename van het aantal richtlijnen en standaarden, de aandacht voor fouten en de druk van externe partijen. Naar aanleiding van de conferentie ‘Safety II and beyond – resilience meets regulation’, die in juni 2015 in Rotterdam werd gehouden, bespreken wij in dit artikel de onderliggende problemen. Ook komen wij met een alternatieve benadering van het concept ‘patiëntveiligheid’ en van maatregelen om die veiligheid te waarborgen.