Vasculaire cognitieve beperking

Klinische praktijk
Hanna Martha Boss
Renske M. van den Berg-Vos
Philip Scheltens
Henry C. Weinstein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1907
Abstract

Bij patiënten met vasculaire risicofactoren komen cognitieve stoornissen vaker voor dan gedacht, zo is de afgelopen jaren gebleken. Vaak worden deze stoornissen niet herkend door hun behandelend arts.1,2 Dit komt zowel door het ontbreken van kennis van cognitieve stoornissen bij vasculaire aandoeningen in het algemeen, zoals hartfalen, diabetes en hypertensie, als door onbekendheid met de criteria voor cognitieve stoornissen. Patiënten met een cognitieve beperking van vasculaire oorsprong zijn soms bij de cardioloog onder controle in verband met hartfalen of bij de internist in verband met hypertensie en diabetes.1 De cognitieve problemen kunnen invaliderend zijn voor de patiënt en zijn of haar familie. Toch besteden de patiënt en de huisarts of specialist over het algemeen onvoldoende aandacht aan deze cognitieve functiestoornissen, omdat beiden de symptomen aan gewone veroudering toeschrijven.

  • Vasculaire cognitieve beperking komt vaker voor dan vasculaire dementie, maar deze aandoening wordt op dit moment nog onvoldoende herkend…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Neurologie, Amsterdam.

Drs. H.M. Boss, aios neurologie; dr. R.M van den Berg-Vos en dr H.C. Weinstein, neurologen.

VU Medisch Centrum, Alzheimercentrum en afd. Neurologie, Amsterdam.

Prof.dr. P. Scheltens, neuroloog.

Contact drs. H.M. Boss (m.boss@slaz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 oktober 2010

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties