De relatie tussen vasculaire afwijkingen in de retina, hersenschade en cognitieve disfunctie*

Onderzoek
07-08-2014
Willem H. Bouvy, Sophie M. Heringa, Esther van den Berg, Annette C. Moll, L. Jaap Kappelle en Geert Jan Biessels

Doel

Het onderzoeken van de relatie tussen vasculaire afwijkingen in de retina, afwijkingen op hersenscans en cognitieve dysfunctie, in de context van veroudering en verhoogd cardiovasculair risico.

Opzet

Systematische review.

Methode

In Medline werd een literatuursearch gedaan naar studies gepubliceerd in de periode 1990-2012, over de associatie tussen retinale vaatafwijkingen, vasculaire afwijkingen en atrofie op hersenscans, cognitieve stoornissen en dementie.

Resultaten

In totaal werden 32 studies geïncludeerd. In transversale studies was retinale vaatschade geassocieerd met vasculaire afwijkingen en atrofie op hersenscans (oddsratio’s (OR): 0,9-3,0), verminderd cognitief functioneren en dementie (OR: 1,1-5,5). In longitudinale studies werd geen duidelijk verband gevonden met cognitief functioneren of dementie, maar er waren wel aanwijzingen dat retinale vaatschade was geassocieerd met afwijkingen op hersenscans (OR: 0,8-3,2).

Conclusie

Retinale vaatafwijkingen zijn geassocieerd met vasculaire laesies en atrofie op hersenscans, en met cognitieve disfunctie en dementie, vooral wanneer de retinale vaatschade uitgesproken is. Dit onderstreept het etiologisch belang van vaatziekten bij het ontstaan van cognitieve stoornissen en dementie. Onderzoek van de retina lijkt geen effectief screeningsinstrument om personen met een verhoogd risico op cognitieve stoornissen of dementie op te sporen.