Van vogelpest tot influenzapandemie; reden tot voorzorgen

Opinie
A.C.M. Kroes
W.J.M. Spaan
E.C.J. Claas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:458-63
Abstract

Nog maar nauwelijks bekomen van de schrik die de introductie van het voor de mens nieuwe coronavirus van de ernstige respiratoire ziekte ‘severe acute respiratory syndrome’ (SARS) veroorzaakte, worden wij geconfronteerd met weer een nieuwe virale dreiging: een massale epidemie onder pluimvee van zeer pathogeen vogel-influenza-A-virus in vele Aziatische landen, op een schaal die zich nog nooit eerder voordeed. Blootstelling van de mens aan dit virus brengt een risico met zich mee op ziekte en ook sterfte, maar nog veel groter is de dreiging dat het voor de mens geheel vreemde virale hemagglutinine-eiwit in dit vogelvirus zich zal gaan voordoen in een door de mens overdraagbaar influenzavirus. Met de eigenschappen die wij kennen van influenzavirus zou dat leiden tot een snelle verspreiding over de gehele wereld van een virus dat zeer pathogeen zou kunnen zijn.

De genetische veranderlijkheid van influenza-A-virus is berucht en het fenomeen van een dergelijke pandemie heeft…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Centrum voor Infectieziekten, afd. Medische Microbiologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Hr.prof.dr.A.C.M.Kroes, arts-microbioloog; hr.prof.dr.W.J.M.Spaan, viroloog; hr.dr.E.C.J.Claas, moleculair bioloog.

Contact hr.prof.dr.A.C.M.Kroes (kroes@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties